Sala Weselna Bajka specjalizuje si? w organizacji uroczysto?ci ?lubnych i weselnych. Dla naszych go?ci przygotowali?my obszern? sal?, mog?c? pomie?ci? 100 osób.

Przy sali g?ównej znajduje si? obszerny parking oraz ogród, mog?cy s?u?y? tak?e jako miejsce do zorganizowania zabawy na ?wie?ym powietrzu. Zapraszamy do przegl?dni?cia naszej galerii zdj?? oraz odwiedzenia nas osobi?cie, w ten sposób najlepiej poznaj? Pa?stwo nasz obiekt.

Nasz kompleks po?o?ony jest w Szczecinie-P?oni zaledwie 7 km od centrum. Serdecznie zapraszamy wszystkie przysz?e M?ode Pary i nie tylko !!!

 

 

ogrod

Zmieniony: Niedziela, 20 Listopad 2011 20:16